FINANSOWANIE

Procedury związane z pozyskaniem środków finansowych na zakup urządzeń medycznych są sprowadzone do minimum formalności. Po przedstawieniu prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dowodu osobistego akceptacja kredytowa jest natychmiastowa.

Proponujemy szereg rozwiązań finansowych:

FINANSOWANIE

Procedury związane z pozyskaniem środków finansowych na zakup urządzeń medycznych są sprowadzone do minimum formalności. Po przedstawieniu prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dowodu osobistego akceptacja kredytowa jest natychmiastowa.

Proponujemy szereg rozwiązań finansowych:

POŻYCZKA

 

Najkorzystniejszą dostępną na rynku formą finansowania sektora medycznego jest takie, w którym występuje jak najmniejszy podatek VAT. Idealnym rozwiązaniem jest finansowanie, w którym występuje taki sam podatek VAT jaki obowiązuje na urządzenie medyczne. Takim właśnie produktem dedykowanym i stworzonym specjalnie dla prywatnych praktyk lekarskich oraz przychodni medycznych jest pożyczka.

Oferowana przez nas pożyczka to typowa umowa na mocy prawa cywilnego, w której Pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup urządzeń medycznych lub niezbędnego wyposażenia, na wskazany w umowie okres czasu. Klient zobowiązany jest, po dokonaniu wskazanego w umowie zabezpieczenia, do terminowego spłacania w ratach otrzymanego kapitału wraz z umówionymi odsetkami.

Cechy pożyczki:

  • Brak podwyższonego podatku VAT
  • Brak opłaty wstępnej: finansowanie nawet 100% wartości inwestycji
  • Brak dodatkowych opłat takich jak opłaty manipulacyjne, prowizje, ubezpieczenia spłaty zobowiązania
  • Okres finansowania od 12 do 72 miesięcy,
  • Brak wartości wykupu na koniec trwania umowy – po spłacie zobowiązania urządzenie automatycznie przechodzi na własność pożyczkobiorcy,
  • Możliwość sfinansowania urządzeń o różnych stawkach VAT-u na jednej umowie np. unit + końcówki + myjka + aparat foto + komputer + meble + sprzęt IT + oprogramowanie itp
  • Oszczędność podatkowa: możliwość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz części odsetkowej od każdej płaconej raty pożyczki,

LEASING FINANSOWY

Częściej stosowana forma w finansowaniu medycyny. Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu oraz części odsetkowej od raty leasingowej. Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego.

Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu niezależnie od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu. Cechą charakterystyczną jest to, że leasing finansowy nie jest traktowany jako usługa w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że do wartości zakupionego sprzętu nie ma konieczności doliczania podatku VAT w wysokości 23% – tylko taki, jaki obowiązuje na sprzęt medyczny, czyli 8%.

Mankamentem dla branży medycznej jest fakt, że VAT w leasingu finansowym jest naliczany nie tylko do wartości urządzenia, ale również dodatkowo od wartości odsetek. Dla podmiotów ustawowo zwolnionych z podatku VAT nie jest to również korzystne rozwiązanie.

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu jednak bardzo rzadko stosowany w finansowaniu medycyny. Jego atrakcyjność dla przedsiębiorców wynika z możliwości obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu. Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. W finansowaniu urządzeń medycznych leasing operacyjny nie odgrywa jednak większej roli gdyż jest on usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym. Oznacza to, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23% czyli znacznie wyższą niż ta jaka obowiązuje na urządzenia medyczne (8%). Dla podmiotów ustawowo zwolnionych z podatku VAT podwyższenie stawki VAT z 8 na 23% nie jest zachętą do korzystania z tej formy finansowania.

RATY FIRMOWE

System oparty na umowie partneskiej pomiędzy MSH a Kupującym. Warunki uzyskania tej formy finansowania, za każdym razem są ustalane indywidulanie z Kupującym.

MSH jest dostawcą aparatury medycznej, a wszystkie formalności związane z jej finansowaniem są załatwiane przez specjalistów firmy finansującej, którzy przygotowują oferty i kalkulacje. Podpisanie umowy następuje w Państwa gabinecie lub siedzibie firmy.

Nie wiesz, które urządzenie będzie idealne do twojego gabinetu?

   BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

Umów się na bezpłatne konsultacje! Nasz zespół konsultantów
poprowadzi Cię przez całą procedurę i doradzi możliwie najlepsze
rozwiązania dla twojej firmy.